Skip to main content

An Cư đề ra 19 chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng năm 2024

      Ngày 1/2/2024, Ban Thường vụ Đảng ủy xã An Cư tổ chức Tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020- 2025; Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Đến dự có Ủy viên Ban Thường vụ thị ủy Tịnh Biên- Phó Chủ tịch HĐND thị xã Trương Hữu Tiền.
hinh 1      Các đại biểu tham dư hội nghị được thông qua các báo cáo trọng tâm, như: Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đảng ủy về nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh; công tác xây dựng, kiểm tra, giám sát, và tổ chức Đảng; công tác dân vận của Đảng, của chính quyền và các tổ chức đoàn thể, chính trị- xã hội năm 2023; Tổng kết công tác xây dựng Đảng bộ, nhiệm kỳ 2020- 2025 và báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011 - 2025). Với sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thị ủy, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, từng đồng chí cán bộ, đảng viên phát huy vai trò trách nhiệm; Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai và thực hiện đạt 17/20 chỉ tiêu Nghị quyết đã đề ra. 
hinh 2hinh 3hinh 4      Trong năm 2024, Đảng ủy xã An Cư đề ra 19 chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm về tổng diện tích xuống giống lúa và hoa màu là 3.800 héc ta; tiếp tục phấn đấu thực hiện 01 mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm theo cơ chế thị trường (mô hình trồng cây bắp); phấn đấu thu cân đối ngân sách; cập nhật và duy trì các tiêu chí, chỉ tiêu đã đạt nông thôn mới theo quyết định 1260 của UBND tỉnh; phấn đấu 02 ấp đạt chuẩn nông thôn mới đối với ấp Chơn Cô và ấp Vĩnh Thượng; tổ chức vận động các nguồn lực xã hội chăm lo tốt cho hộ nghèo, gia đình khó khăn; đảm bảo chỉ tiêu về công tác tuyển quân và xây dựng lực lượng; tiếp tục vận động người dân có điều kiện lắp đặt camera an ninh; xây dựng và thực hiện có hiệu quả từ 03 mô hình Dân vận khéo gắn với học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phấn đấu đến cuối năm có trên 95% đảng viên và Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; tổ chức bồi dưỡng và giới thiệu cho đảng xem xét kết nạp mới 7 đảng viên,….
      Dịp này, Đảng ủy xã An Cư biểu dương và khen thưởng cho 3 tập thể chi bộ và 33 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023. Đồng thời, ghi nhận, biểu dương và tặng giấy khen cho anh Nguyễn Minh Nhật và ông Bùi Văn Định là Nhân dân tiêu biểu ấp Chơn cô và Pô Thi có thành tích trong “Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023./.

Hữu Ngọc (TT VH-TT & TT Tịnh Biên)