Skip to main content

Danh sách cán bộ, công chức

Danh sách Cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách, Ban nhân dân 04 ấp, xã An Cư

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

I. Cán bộ

1

Neáng Srây Mum

Bí thư Đảng ủy, xã

0939777868

2

Nguyễn Thị Nghiêm

Phó Bí thư Đảng ủy- trưởng khối vận- Chủ tịch HĐND xã

0834563565

3

Trương Văn Hòa

Phó Bí thư Đảng ủy, CT UBND

0918865466

4

Huỳnh Thị Sây

Phó Chủ tịch HĐND xã

0852032900

5

Huỳnh Thanh Hải

Phó Chủ tịch UBND xã

09077455888

6

Khon Vi Khan

Phó Chủ tịch UBND xã

0949944009

7

Hoàng Ngọc Sơn

Chủ tịch UBMTTQVN xã

0975864674

8

Chau Sóc Khưm

Bí thư ĐTNCS Hồ Chính Minh xã

0973444874

9

Nguyễn Thị Kim Anh

Chủ tịch Hội Phụ nữ xã

0939877422

10

Nguyễn Văn Trường

Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh xã

0356005494

11

Chau Săp Tha

Chủ tịch Hội Nông dân xã

0942759597

II. Công chức

1

Nguyễn văn Chợ

Chỉ huy trưởng BCH Quân sự xã

0393816351

2

Hồ Thị Phương

CC Văn phòng - Thống kê

0369500696

3

Lương Thị Hoàng Kim

CC Văn phòng - Thống kê

0385227525

4

Lê Thị Hồng Nhiên

CC Tư pháp - Hộ tịch

0968343472

5

Trần Thị Hằng

CC Tư pháp - Hộ tịch

0369911434

6

Huỳnh Đức Trí

CC Địa chính,Nông nghiệp – XD&MT

0939407334

7

Bùi Thị Kim Ngân

CC Địa chính,Nông nghiệp – XD&MT

0396449614

8

Nguyễn Thị Phú

CC Tài chính - Kế toán

0368098080

9

Nguyễn Thị Kiều

CC Tài chính - Kế toán

0971778757

10

Nguyễn Chí Trung

CC Văn hóa - Xã hội

0366912274

11

Phan Văn Sang

CC Văn hóa - Xã hội

0917669917

III. Người hoạt động không chuyên trách

1

Mai Thị Hậu

PCT. UBMTTQ

0377071734

2

Muth So Ny Mai Xuân

PBT. Xã đoàn

0353730113

3

Nguyễn Thị Mai Trinh

PCT. Hội PN

0356005493

4

Nguyễn Hoàng Tú

PCT. Hội ND

0977221588

5

Phạm Thanh Tuấn

PCT.Hội CCB

0977945720

6

Kha Thị Mai

XĐGN-GĐTE

0909318908

7

Trần Thị Bích Tuyền

CB. Xây dựng đảng

0933155450

8

Lê Thị Kiều Hương

CB VP Đảng Ủy

0907668434

9

Neáng Kim Sang

XĐGN-GĐTE

0968243143

10

Nguyễn Ngọc Trường

TQ-VTLT

0988747973

11

Nguyễn Thị Cẩm Duyên

ĐTT-QLNVH

0348706674

12

Lê Đức Lợi

PCTH. BCHQS

0965404523

13

Đoàn Tấn Tài

PCTH. BCHQS

0964054144

IV. Các ấp

1

Khưu Minh Đương

Bí thư Chi bộ - Trưởng ấp Chơn Cô

0376537021

2

Châu Ngọc Tâm

Phó ấp Chơn Cô

0377583451

3

Neàng Chanh Thonl

Trưởng ban công tác Mặt trận ấp Chơn Cô

0369732760

4

Lê Thành Được

Bí thư Chi bộ - Trưởng ấp Pô Thi

0988501010

5

Chau Thị Pâu

Phó ấp Pô Thi

0394137036

6

Châu Thị Thi

Trưởng ban công tác Mặt trận ấp Pô Thi

0962136165

7

Lê Văn Trí

Bí thư Chi bộ - Trưởng ấp Ba Xoài

0364944321

8

Trần Lý Cống

Phó ấp Ba Xoài

0383330958

9

Phan Kim Ngọc

Trưởng ban công tác Mặt trận ấp Ba Xoài

0392096309

10

Nguyễn Văn Tài

Bí thư Chi bộ - Trưởng ấp Bà Đen

0963276879

11

Nguyễn Văn Dược

Phó ấp Bà Đen

0384569889

12

Neàng Riêu

Trưởng ban công tác Mặt trận ấp Bà Đen

0326823469

13

Hoàng Xuân Dũng

Bí thư Chi bộ - Trưởng ấp Soài Chếk

0915689296

14

Nguyễn Thị Xuân Diễm

Phó ấp Soài Chếk

0379402303

15

Ngô Thị Huyền Trinh

Trưởng ban công tác Mặt trận ấp Soài Chếk

0363859695

16

Chau Oanh Na

Bí thư Chi bộ - Trưởng ấp Vĩnh Thượng

0772854743

17

Chau Vươnl

Phó ấp Vĩnh Thượng

0382153869

18

Neàng Bô Ry

Trưởng ban công tác Mặt trận ấp Vĩnh Thượng

0944633392