Skip to main content

Giới thiệu chung

LỜI GIỚI THIỆU CHUNG VỀ XÃ AN CƯ

An Cư là xã miền núi, dân tộc với điều kiện kinh tế - xã hội còn gặp khó khăn (xã khu vực III theo quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ), có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống. Địa bàn xã có 6 ấp, tổng dân số toàn xã 2.524 hộ = 9.163 nhân khẩu (trong đó nữ 4.658 người). Dân tộc thiểu số Khmer 1.861 hộ với 6.818 nhân khẩu (trong đó nữ dân tộc 3.520 người). Tỷ lệ dân tộc chiếm 73,73% so tổng dân số.
Về mặt bằng dân trí còn thấp, là một xã nông nghiệp đời sống nhân dân chủ yếu dựa vào trồng trọt và chăn nuôi là chính. Tổng số hộ nghèo trên địa bàn xã 268 hộ chiếm tỷ lệ 10,6% (trong đó hộ nghèo DTTS là 236/268 hộ chiếm tỷ lệ 88,1%); hộ cận nghèo 50 hộ chiếm tỷ lệ 1,97% (trong đó hộ cận nghèo DTTS là 43/50 hộ, chiếm tỷ lệ 86%).
 
Diện tích đất tự nhiên là 4.224,2 ha; trong đó diện tích đất nông nghiệp 3.912,0 ha, (gồm đất sản xuất nông nghiệp 3.182,5 ha, đất lâm nghiệp 720,1 ha, đất nuôi trồng thủy sản 2,1 ha, đất nông nghiệp khác 7,4 ha). Được cấp trên đầu tư hệ thống tưới tiêu kênh 3/2, với diện tích 851,2 ha (gồm 2 nhánh kênh, kênh cấp I diện tích 510 ha, có 01 ha chuyển đổi trồng cây ăn trái còn lại 509 ha; kênh cấp II tuyến N2-N25 với diện tích 342,2 ha) nhằm tạo điều kiện cho nông dân phát triển sản xuất.
Về Tôn giáo, toàn xã có 11 chùa Khmer theo đạo phật giáo Nam Tông (07 chùa theo hệ phái Hamanicai; 04 chùa theo hệ phái Thômmadúth), đây là nơi thờ cúng của đồng bào tộc Khmer và cũng là nơi tổ chức các hoạt động lễ hội cổ truyền, sinh hoạt văn hóa theo phong tục tập quán của người dân tộc Khmer. 
Toàn xã có tổng số 08 điểm trường từ bậc học mầm non, mẫu giáo đến trung học cơ sở, đồng thời các trường tiểu học đều có các điểm phụ (04 điểm) ở các ấp. 
Tổng số hộ gia đình chính sách trên địa bàn xã 66 hộ với 77 người được thụ hưởng (bao gồm hưởng các chế độ như thờ cúng liệt sĩ, thương binh, huân, huy chương, thờ cúng mẹ Việt Nam anh hùng …); riêng việc hưởng chế độ hàng tháng đang cấp phát có 19 đối tượng được hưởng với 22 định suất, vì có trường hợp 01 đối tượng hưởng 02 đến 03 chế độ). Đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn xã tổng số là 574 đối tượng.
Thu nhập bình quân đầu người năm 2022 là: 19.386.000 đồng.
Mật độ dân số 217 người/km2, có địa giới hành chính được xác định như sau:
+ Phía Đông giáp xã Văn Giáo, Vĩnh Trung, Tân Lợi, phường Chi Lăng.
+ Phía Tây giáp xã An Nông, (xã Lê Trì, xã Châu Lăng huyện Tri Tôn).
+ Phía Nam giáp xã An Hảo.
+ Phía Bắc giáp phường An Phú và phường Tịnh Biên. 
Việc thực hiện mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới, tính đến nay xã đạt 10/19 tiêu chí, 37/49 chỉ tiêu. (trong đó có Chỉ tiêu 15.2: Xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế, được đánh giá đạt).