Skip to main content

HĐND xã An Cư thông qua Nghị quyết các kỳ họp năm 2024

      Tại kỳ họp cuối năm 2023, HĐND xã An Cư khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026, đã thông qua Nghị quyết về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND trong năm 2024.
hinh 1     Trong năm 2024, HĐND xã dự kiến triệu tập 2 kỳ họp theo thời gian định kỳ và tổ chức họp chuyên đề, để giải quyết công việc phát sinh, đột xuất khi có yêu cầu. Théo đó, địa phương sẽ tổ chức kỳ họp giữa năm 2024 dự kiến vào trung tuần tháng 7 và kỳ họp cuối năm vào trung tuần tháng 12 năm 2024. Nội dung mỗi kỳ họp sẽ xem xét, đánh giá và cho ý kiến báo cáo của UBND trong 6 tháng đầu năm và năm 2024, về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội; thu, chi ngân sách; kết quả giải quyết, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri; các nội dung giải trình của các ngành chức năng và chủ tịch UBND xã tại kỳ họp cuối năm 2023 và kỳ họp giữa năm 2024; báo cáo kết quả giám sát chuyên đề; thông báo của Mặt trận Tổ quốc tham gia xây dựng chính quyền và chương trình giám sát của HĐND xã.
      Các đại biểu tham dự tại kỳ họp sẽ trao đổi, đóng góp ý kiến và biểu quyết thông qua các Nghị quyết về phát triển nhiệm vụ kinh tế- xã hội; thu, chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2024 và năm 2025; Nghị quyết về chương trình giám sát và tổ chức các kỳ họp HĐND xã năm 2025,…/. 

Hữu Ngọc (TT VH-TT & TT Tịnh Biên)