Skip to main content

Tịnh Biên phát huy truyền thống gắn bó nghĩa tình quân- dân

Với chủ đề “Nghĩa tình quân- dân”, Tết Quân - Dân năm 2024 được UBND TX. Tịnh Biên (An Giang) chọn xã An Cư để tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống cách mạng và sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc của quân và dân thị xã Tịnh Biên nói chung và Nhân dân xã An Cư nói riêng. Tết Quân- Dân năm 2024 do UBND thị xã tổ chức, diễn ra từ ngày 26/10/2023 đến ngày 02/02/2024. 
Theo ông Nguyễn Thanh Hùng- Phó Chủ tịch UBND thị xã- Trưởng Ban chỉ đạo Tết Quân- Dân thị xã Tịnh Biên, thông tin: “Ban Tổ chức “Tết Quân- Dân” tổ chức lễ xuất quân thực hiện các hoạt động “Tết Quân- Dân” năm 2024, Nhằm phát huy truyền thống đoàn kết quân - dân; tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng và sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc của quân và dân thị xã Tịnh Biên nói chung, Nhân dân xã An Cư nói riêng. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng nông thôn mới; thực hiện chính sách Dân vận của Đảng, Quân đội phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân địa phương, tạo không khí vui tươi ấm áp thắm tình quân – dân”.
Theo đó, Cơ quan thường trực Ban Tổ chức “Tết Quân - Dân” phối hợp với các phòng, ban ngành, đoàn thể thị xã và Đảng ủy - UBND xã An Cư, các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn, sẽ tập trung tuyên truyền về phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới; chính sách đối với dân tộc, tôn giáo; cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; tuyên truyền lịch sử và truyền thống anh hùng của quân và dân thị xã Tịnh Biên. Đồng thời, tổ chức các hoạt động lao động giúp dân, xây dựng các công trình phúc lợi xã hội, phát hoang, vệ sinh, làm đẹp cảnh quan môi trường, làm hàng rào, trồng cây xanh; trao tặng quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo và trao tặng 10 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã An Cư. 
hình 2Bên cạnh đó, còn có nhiều hoạt động có ý nghĩa sâu sắc thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, như: Tổ chức khám bệnh và cấp thuốc cho gia đình chính sách, hộ nghèo; vận động nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ cất mới, sửa chữa nhà ở cho gia đình chính sách và lực lượng dân quân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; trao tặng 20 chiếc xe đạp cho học sinh vượt khó học giỏi; lắp đặt 20 trụ đèn đường chiếu sáng nông thôn (năng lượng mặt trời),… Thông qua các hoạt động nhằm thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp; là tình cảm và trách nhiệm của các phòng, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị- xã hội, xã hội nhân đạo. Là thông điệp kêu gọi sự chia sẻ từ các tổ chức, cá nhân và mạnh thường quân trong và ngoài địa phương đối với Nhân dân, đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn xã An Cư. Đây cũng là hành động thể hiện khối đại đoàn kết toàn dân tộc và là niềm khích lệ, để địa phương tiến bước nhanh trên con đường xây dựng nông thôn mới. 
Phó Chủ tịch UBND thị xã- Trưởng Ban chỉ đạo Tết Quân- Dân Nguyễn Thanh Hùng, khẳng định: Tham gia thực hiện các hoạt động Tết Quân - Dân năm 2024, là việc làm thiết thực của lực lượng vũ trang địa phương thị xã và các ban ngành, đoàn thể địa phương. Đây là vinh dự và trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong hưởng ứng phong trào thi đua "Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới". Phó Chủ tịch UBND thị xã cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị tham gia hoạt động “Tết Quân - Dân” phải chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kỷ luật Quân đội; nêu cao tinh thần trách nhiệm, vượt qua khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các đơn vị thiết kế xây dựng cần bám sát kế hoạch, làm tốt công tác bảo đảm về vật chất, phương tiện thi công, phân công lực lượng phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm đảm bảo các công trình hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng và an toàn tuyệt đối. Các cơ quan của thị xã và UBND xã An Cư cần thường xuyên theo dõi, thăm hỏi, động viên, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ. 
hình 3Tết Quân - Dân” là một mô hình dân vận với nhiều hoạt động đa dạng, phù hợp với điều kiện thực tiễn tại địa phương triển khai và thực hiện, mang ý nghĩa chính trị - xã hội nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý tốt đẹp của truyền thống dân tộc và lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam; xứng đáng phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ do Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, giáo dục và rèn luyện.
Các hoạt động nằm trong Tết Quân- Dân là việc làm rất thiết thực chào mừng kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2023), 34 năm Ngày Hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2023) và chào Xuân mới Giáp Thìn năm 2024. Qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, ý thức chủ động của người dân trong thực hiện tốt nhiều hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu; phòng, chống thiên tai và bảo vệ môi trường; vận động các tầng lớp nhân dân tham gia vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm, bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan xanh- sạch -đẹp và sử dụng hợp lý các tài nguyên thiên nhiên. Từ đó, từng bước thay đổi thói quen, hành vi hàng ngày của người dân trong việc tham gia tích cực bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên, góp phần thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí về xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới./.
Hữu Ngọc (TT VH-TT-TT Tịnh Biên)