Skip to main content

Truyền thông Bình đẳng giới - Vì sự tiến bộ phụ nữ tại cộng đồng năm 2023

 Chiều ngày 18/5, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Thị xã Tịnh Biên tổ chức truyền thông kiến thức Bình đẳng giới - Vì sự tiến bộ phụ nữ tại cộng đồng cho hội viên phụ nữ trên địa bàn xã Vĩnh Trung.

hinh

Tại đây,  chị em hội viên được ông Nguyễn Huy Cường – Phó Trưởng phòng LĐTB&XH thị xã Tịnh Biên tuyên truyền, phổ biến một số nội dung như: Luật Bình đẳng giới được Quốc Hội khóa XI, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 29/11/2006; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Nghị định số 70 của Chính Phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bình đẳng giới; Quy định các biện pháp bảo đảm bình đẳng giới; Nghị định số 55 của Chính Phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính về Bình đẳng giới…..
Thông qua buổi truyền thông, góp phần thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến Bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ của phụ nữ. Qua đó, không chỉ tạo điều kiện phát huy tiềm năng, trí tuệ của phụ nữ, mà còn đảm bảo quyền bình đẳng giữa nam và nữ về cơ hội tham gia và thụ hưởng trên các lĩnh vực chính trị, văn hóa, xã hội tại địa phương,  góp phần giảm thiểu tình trạng bất bình đẳng giới, thực hiện một cách đồng bộ, thiết thực và hiệu quả bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân trên địa bàn./.

Phan Loan